WHITE ONE 1014

$30,000.00 MXN $5,500.00 MXN

PRONOVIAS 1070

$35,000.00 MXN $13,050.00 MXN

PRONOVIAS 1042

$27,000.00 MXN $6,090.00 MXN

ENZOANI 1003

$32,000.00 MXN $7,830.00 MXN

INNOVIA 1005

$30,000.00 MXN $5,500.00 MXN

PRONOVIAS 1072

$35,400.00 MXN $12,470.00 MXN

CIVIL 1049

$15,000.00 MXN $1,250.00 MXN

ROSA CLARA 1005

$62,500.00 MXN $15,750.00 MXN

EDUARDO NIEVES 1001

$20,000.00 MXN $6,670.00 MXN

WHITE ONE 1010

$30,000.00 MXN $5,500.00 MXN

INNOVIA 1010

$30,000.00 MXN $5,500.00 MXN

INNOVIA 1006

$30,000.00 MXN $5,500.00 MXN

ZAC POSEN 1001

$30,000.00 MXN $7,250.00 MXN

SAN PATRICK 1001

$21,000.00 MXN $8,760.00 MXN

ROSA CLARA 1011

$40,000.00 MXN $12,470.00 MXN

ROSA CLARA 1007

$30,000.00 MXN $10,150.00 MXN