WHITE ONE 1001

$25,000.00 MXN $6,750.00 MXN

PRONOVIAS 1069

$40,000.00 MXN $13,630.00 MXN

PRONOVIAS 1041

$35,000.00 MXN $16,530.00 MXN

SOY NOVIA 1001

$30,000.00 MXN $9,900.00 MXN

WHITE ONE 1005

$25,000.00 MXN $7,250.00 MXN

ROSA CLARA 1003

$34,000.00 MXN $10,750.00 MXN

ROSA CLARA 1006

$37,000.00 MXN $13,630.00 MXN

RAFAELLA 1003

$30,000.00 MXN $8,990.00 MXN

PRONOVIAS 1056

$35,000.00 MXN $13,050.00 MXN

PRONOVIAS 1073

$35,000.00 MXN $11,890.00 MXN

PRONOVIAS 1066

$35,000.00 MXN $12,340.00 MXN

PRONOVIAS 1058

$55,000.00 MXN $12,250.00 MXN

PRONOVIAS 1051

$35,000.00 MXN $13,630.00 MXN

PRONOVIAS 1046

$27,000.00 MXN $8,990.00 MXN

PRONOVIAS 1021

$49,000.00 MXN $14,210.00 MXN

PRONOVIAS 1042

$27,000.00 MXN $6,090.00 MXN